Gizlilik Bildirimi

Temel Gizlilik Kurallarımız;

 1. v60.com.tr, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “Türk Ceza Kanunu”, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, “Mesafeli sözleşmeler Yönetmeliği” ve bir takım yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükleri nedeniyle işbu açıklama ve gizlilik politikasını kullanıcılarımızın dikkatine sunmaktadır.
 2. İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, site kullanıcıları tarafından onaylanmış sayılacak ve sitede her zaman ulaşılabilir şekilde temin edilecek güncel hali başkaca bir bildirime gerek olmaksızın site kullanıcıları için bağlayıcı olacaktır.
 3. V60.com.tr yukarıda anılan yasal düzenlemeler ve işbu bildirimde yer verilen sebep ve koşullarla rızanız ve/veya yasal düzenlemelerdeki istisnalar çerçevesinde kişisel verileri toplamakta, kullanmakta ve işlemektedir. v60.com.tr, bu doğrultuda kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
 4. Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, parolanızı hatırlama, nereden bağlandığınızı belirleme, ziyaret sürenizi belirleme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla “çerezler” (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız. Çerezler, web sitemizin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebilecek reklamları sunabilmek için “reklam teknolojisini” işletebilmek için de kullanılmaktadır.

Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

* Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.

* Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

* Çoğu çerezler “oturum çerezleri” dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde kalır. İstediğiniz zaman kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddederseniz web sitesi veya mobil uygulamanın bazı işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

* Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)

 1. İşbu v60.com.tr sitesinde dolaşmakla kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla kullanılmasına muvafakat etmektesiniz;
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerini teyit edilmesi,
 • v60.com.tr tarafından iletişim sağlanmak üzere adres, telefon, e-posta ve diğer bilgilerin kaydedilmesi
 • Elektronik veya kağıt ortamında hizmet dahilindeki işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesine ilişkin borç ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Kamu güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ve görevlilerine talep halinde bilgi verilmesi,
 • Hizmet standartlarının artırılması amacıyla, kampanya ve fırsatlar hakkında bilgi verilmesi,
 • Kullanıcı şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Sitede oluşan sorunların giderilmesi ve işleyişin sağlanabilmesi için IP trafik bilgisinin kullanılması,

Kişisel Verilerin 3. Kişilerle Paylaşılması

 

V60.com.tr ile paylaşılan kişisel verileriniz aşağıdaki istisnalar dışında kural olarak onayınız dışında 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

V60.com.tr tarafından alınan kişisel verilerinizin aşağıdaki hallerde 3. Kişilerle paylaşılmasına muvafakat etmektesiniz.;

 • Yasal yükümlülüklerimiz gereği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasal düzenlemeler çerçevesinde talep edilen kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.
 • Kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, V60.com.tr sağlam, güvenli bir teknoloji ve gizliliğin korumasına ilişkin başka programlar kullanacaktır. V60.com.tr sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabilir ve bu çerçevede, tüm bilgiler yurt dışında saklanabilir.
 • Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek ve/veya sözleşmeler gereği yerine getirmemiz gereken borç ve yükümlülüklerimizin ifası amacıyla; anlaşmalı yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kuruluşlarıyla, lisanslı ödeme kuruluşlarıyla, çözüm ortaklarımızla, kargo firmaları ile, verilerin bulut ve benzeri ortamlarda tutulması için hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışı 3. Kişilerle, sunucu hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışı 3. Kişilerle, ticari elektronik ileti gönderilmesi için hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkezi ile, hissedarlarımız, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iştiraklerimizle, reklam ve iletişim ajansımız ile paylaşılabilecektir.
 • Kişisel verilerinizin 3. Kişilerin nezdinde korunması ve oluşabilecek hak ihlallerinden V60.com.tr’ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kişisel Veriler Konusundaki Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir,
 • Mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere; 3. Kişi bilgilerinizin tarafınıza verildiğini ve yanlış ya da eksik işlenmiş kişisel verilerinize ilişkin düzeltme taleplerinizin bildirilmesini isteyebilir,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel haklar konusunda iletişim

Kişisel verilerin korunması kapsamında her türlü bilgi ve talepleriniz için bizimle info@v60.com.tr email adresinden taelpte bulunabilirsiniz.